Sådan sikre Skat indtægter fra platformsteknologi virksomhederne

Indfør krav om API integration

Hvis lovgiverendemagt pålægger Skat at tvinge platformsteknologi drevet virksomheder til at integrerer et API der fortæller hvem og hvornår en opgave er udført. Kan Skat per automatik indkræve Skat, Atp etc. Dette gælder både for virksomheden med også for personen der har udført arbejdet.

Hvad kræver sådan en integration for virksomhederne?

Ren teknisk svarer denne type integration til at der skal ligges 100 meter asfalt på en cykelsti. De data som virksomheden skal sende til Skat ligger allerede hos virksomhederne, og API teknologien er en standart som er brugt i mange år.

Hvad kræver dette af Skat

Dette kræver at Skat udarbejde kravspecifikationerne, til hvad der sendes og til hvordan virksomhederne skal arbejde med API’et. og da Skat er allerede bekendt med dette, i form af integrationer med regnskabsprogrammer, er det dette også lige til.

Hvem venter vi på

Det er altid nemt at pege på maghavende, men i dette tilfælde har det ikke været muligt at finde hjemmel i lovgivning, hvilket vil sige, at pilen peger mod Christiansborg. Så konklusionen end til nu, må være at lovgivende skal i arbejdstøjet.

Hvad meget er der så at hente i kroner og ører 

Det er svært at sige hvor mange penge der er at hente, da afgørende de afgørende beslutninger om en regnemodel ikke er udarbejdet.
Men lad os prøve med et eksempel:

Hvis man i dag arbejder 117 timer pr. måned så betaler man 0.04 kroner i ATP per minut. Lad og antage at ét udbringefirma laver 50.000 leveringer på én dag – hver levering tager ca. 15 minutter det svarer til at næsten 11.000.000,- kroner alene i ATP om året, herefter kommer den Skat der ikke bliver indberettet barsen etc..